Menu
Sepetim

Gizlilik İlkeleri

Latifoğlu Gizlilik Ve Güvenlik Politikası Latifoğlu, kullanıcıların www.latifoğlusuaritma.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Latifoğlu, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Latifoğlu, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir. Latifoğlu, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Latifoğlu'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.latifoglusuaritma.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Latifoğlu'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. latifoğlu, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.latifoglusuaritma.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Latifoğlu'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.latifoglusuaritma.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.